Uddannelseslæger

 

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.

God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

 

 

20200319_133707

 

Læge

Fra Århus Universitet

Hoveduddannelseslæge

Er i  Løgstrup Lægehus fra den 1. februar til den 1. juli  2021